Selecteer een pagina

We maakten een contentplatform voor WUR. Na een paar dagen blijkt dat al succesvol.

Een volle zaal. Met medewerkers, onderzoekers en andere academici van Wageningen University & Research (WUR). Iedereen is nieuwsgierig naar het nieuwe platform Vision + Robotics. De launch kan ieder moment beginnen.

Flashback. Het is eind 2021. Ik krijg een mailtje van Meshy Ujvari. Zij heeft ooit een incompany lezing van mij over B2B-contentmarketing bijgewoond als zij werkt voor een internationale organisatie gespecialiseerd in de verkoop van landbouwmineralen.

Een paar jaar later belandt zij bij WUR. Daar loopt al een paar jaren het programma Agro Food Robotics. Dat moet uitgroeien tot een Top 5 merk. Aldus is in 2019 besloten. Helaas loopt die ambitie vast in beloftevolle woorden en goede bedoelingen.

Meshy krijgt de opdracht een communicatiestrategie voor dat programma op te zetten. Ze denkt aan een contentplatform, en daarvoor moet zij mij hebben. Weet zij.

We besluiten tot een bijeenkomst. In februari 2022. Aanwezig is een brede vertegenwoordiging uit de Agro Food Robotics-hoek van WUR. Doel: hoe gaan we met elkaar die eerder uitgesproken ambitie concretiseren. Voor wie, hoe en waarom. En dat merk Agro Food Robotics (AFR), hoe voelt, praat en oogt dat?

Ik ga aan de slag met de groep op basis van mijn STE-model. Om te kijken op welke markt het merk AFR zich richt en hoe zich dat onderscheidt binnen die markt. Wie is ons publiek -(R&D) directeuren binnen de AGTech industrie. Wat is onze merkbelofte, hoe bewijzen we die, en waar heeft ons publiek behoefte aan als ze aan onze belofte denken.

Een ding willen we graag benadrukken. Je groeit niet uit tot een Top 5 merk op de grond van iemand anders. Vandaar onze keuze voor een eigen platform waarvan er al een paar bestaan binnen WUR. Maar die lijken meer op een landingspagina en vertonen slechts af en toe een vleugje levendigheid.

Met de resultaten uit de brainstorm gaan we om tafel met het publiek dat we hebben gedefinieerd. Om te luisteren waaraan zij behoefte hebben. Aan welke informatie en verhalen. En is de naam Agro Food Robotics wel okay? Binnen het AFR-programma krijgen ze vaker aanvragen vanuit de vis- en veesector. Moeten ze zich daarom niet meer expliciet richten op beslissers uit die hoek?

En als we toch twee advocaten van de duivel mogen spelen. Vergeet je met die naam Agro Food Robotics niet een heel belangrijk onderdeel uit de AGTech-wereld? Want krijgen we onder meer terug, waar is vision?

“Met Agro in je naam lijkt het net alsof die site alleen voor de landbouw is. Het sluit domeinen als visserij en veeteelt uit.”

“Wetenschappelijke publicaties zijn niet toegankelijk voor een breed publiek.”

“Ik denk niet dat veel mensen weten dat AFR de toegangspoort is tot WUR-kennis, en dat het een programma is waarmee je als bedrijf kan samenwerken.”

“Imago universiteit kan drempel zijn voor bedrijven. Perceptie dat die verhalen niet technisch maar vooral theoretisch zijn.”

“Ik wil leren over vision en roboticatoepassingen. Wat er gebeurt op het gebied van wetenschap, technologie en business.”

“Ik zoek op ‘vision’ en ‘robotics’ plus mijn product.”

Enkele maanden later presenteren we een platform. Gebaseerd op de behoeften van ons publiek. Met vier redactionele pijlers en formats. Incluis missie en visie. En ja, toch met een andere naam. Want Vision + Robotics sluit beter aan bij wat we willen realiseren.

We zijn er nog niet. Er volgen nog enkele presentaties, en veel uitleg. Aan verschillende onderzoekers en afdelingshoofden. Maar dan krijgen we eindelijk een akkoord.

Ik ga direct met enkele onderzoekers kletsen. Voor de eerste artikelen. Arjen IJff doet de huisstijl. En dat doet hij weer fantastisch.

De presentatie van het platform Vision + Robotics is een feestje. Een supervolle bak, met opvallend veel aanwezigen van andere onderzoeksafdelingen.

Van een medewerkster van corporate communicatie krijgen we het grootste compliment. Niet verwacht dat we het platform binnen zo’n relatief korte tijd voor elkaar zouden boksen.

Binnen twee dagen na de launch volgt al goed nieuws. Een artikel heeft voor een samenwerkingsaanvraag voor een onderzoeksproject gezorgd. Een maand later gevolgd door een verzoek uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de doorontwikkeling van een paprikaplukrobot.

Ja, zo’n platform, dat is zo gek nog niet.

Show Buttons
Hide Buttons